કમ્પ્યુટર (Computer)
માઈક્રોસોફટનાં ચીફ એકઝીકયુટીવ ઓફીસર (સી.ઈ.ઓ.) કોણ છે ?

જેફ બેસોય
સત્ય નાદેલા
બિન્ની બંસલ
સુંદર પિચાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સીડી ડીવીડી ઉપર પ્રોગ્રામ રાઈટ કરવા માટે ___ સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ થાય છે.

ઓ.એસ.
એન્ટીવાઇરસ
આમાંથી એક પણ નહિ
નેરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સિસ્ટમ સોફ્ટવેરનું ઉદાહરણ કયું નથી ?

ટ્રાન્સલેટર
ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ
આપેલ તમામ
યુટિલિટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં વપરાતી આઈસી ચિપ્સ શાની બનેલી છે ?

ક્રોમિયમ
મેગ્નેશિયમ
જિપ્સમ
સિલિકોન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP