કમ્પ્યુટર (Computer)
RAM નો સમાવેશ કયા પ્રકારની મેમરી તરીકે થાય છે ?

બાહ્ય મેમરી
સેકન્ડરી મેમરી
આમાંથી એક પણ નહીં
પ્રાઈમરી મેમરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરને માહિતી તથા સંદેશો શાના ઉપરથી આપવામાં આવે છે ?

કી-બોર્ડ
સીપીયુ
પ્રિન્ટર
મોનિટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP