કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં માઉસનાં બટનને દબાવીને ખસેડવાની ક્રિયાને શું કહે છે ?

ડ્રેગિંગ
ડબલ ક્લિક
પોઈન્ટિંગ
ક્લિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ISP નું પૂરું નામ જણાવો

ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સર્વિસ પ્રોવાઈડર
ઇન્ડકશન સર્વિસ પ્રોવાઈડર
ઇન્ટરફેસ સર્વિસ પ્રોડ્યુસર
ઈન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
USB એટલે...

યુનિવર્સલ સોર્સ બસ
યુનિવર્સલ સીરીયલ બસ
અલ્ટ્રા સીરીયલ બસ
યુનિવર્સલ સીરીઝ બસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP