બાયોલોજી (Biology)
પ્લવકો પાણીની સપાટી પર મુક્ત રીતે તરી શકે છે કારણ કે,

પાણીની ઉષ્ણતા
પાણીની ધ્રુવીયતા
પાણીની દ્રાવકતા
પાણીની સ્નિગ્ધતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સજીવ માટે અગત્યનો દ્રાવક કયો છે ?

પ્રવાહી નાઇટ્રોજન
ઈથેનોલ
પાણી
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પવન પરાગિત, પૂર્વફલિત, એકવડુફલન દર્શાવતી વનસ્પતિ કઈ છે ?

આવૃત બીજધારી
દ્વિદળી
એકદળી
અનાવૃત બીજધારી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP