કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં એનીમેશન ઇફેક્ટ આપવા માટે કયા ઓપ્શન નો ઉપયોગ થાય છે ?

સ્લાઈડટ્રાન્ઝીશન
કસ્ટમ એનીમેશન
એનીમેશન
રિહર્સ ટાઈમીંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોઈ એક સંસ્થાના કોમ્પ્યુટરો વચ્ચે માહિતીની આપ-લે માટેનું નેટવર્ક કયું છે ?

પેટ્રોનેટ
ઇથરનેટ
ઇન્ટરનેટ
ઇન્ટ્રાનેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP