કમ્પ્યુટર (Computer)
CYBER 205 એ કમ્પ્યૂટરનો ___ પ્રકાર છે.

મેઈન ફ્રેમ
લાઈટ વેવ ઓપરેટેડ
સુપર કમ્પ્યૂટર
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કપ્યુટરને સ્પાયવેર અને અન્ય બિનજરૂરી સોફટવેરથી બચવા કયા સોફટવેરની જરૂર પડે છે ?

વાયરસ
સિકયોરીટી સોલ્યુશન્સ
આમાંથી એક પણ નહિ
એન્ટી સ્પાયવેર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
PDA નું પૂરું નામ શું છે ?

પર્સનલ ડાયરેકટ આસિસ્ટન્ટ
પર્સનલ ડિજિટલ આસિસ્ટન્ટ
પર્સનલ ડિજિટલ એકમીનીટેશન
પર્સનલ ડાયરેકટ એડમીનીસ્ટ્રેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP