કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરને માહિતી તથા સંદેશો શાના ઉપરથી આપવામાં આવે છે ?

પ્રિન્ટર
સીપીયુ
મોનિટર
કી-બોર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CRT નું આખું નામ શું છે ?

કેથોડ રોમ ટ્યૂબ
કેથોડ રાઈટ ટયૂબ
કેથોડ રે ટયૂબ
કેથોડ રેમ ટયૂબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP