કમ્પ્યુટર (Computer)
MICR નું પૂરું નામ શું થાય ?

Magnetic input Character Reader
Magnetic ink Control Reader
Magnetic input Chatrol Reader
Magnetic ink Character Reader

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
બહોળા પ્રમાણમાં વપરાતું કોમ્પ્યુટરનું ઇનપુટ ડિવાઇસ કયું ?

માઉસ
મોડેમ
કીબોર્ડ
મોનિટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં બધી જ સ્લાઈડ એક સાથે જોવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય છે ?

સ્લાઈડશો
નોટ પેજીસ
સ્લાઈડસોર્ટર
નોર્મલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP