GSRTC Junior Accountant Exam Paper (12-11-2019)
નીચેનામાંથી કયો ઓડિટરનો સુધારેલ અભિપ્રાયનો (Modified Opinion) પ્રકાર નથી ?

અસ્પષ્ટ અભિપ્રાય (Disclaimer Opinion)
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
મર્યાદિત અભિપ્રાય (Qualified Opinion)
પ્રતિકૂળ અભિપ્રાય (Adverse Opinion)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSRTC Junior Accountant Exam Paper (12-11-2019)
વડાપ્રધાનની ચૂંટણી કોણ કરે છે ?

બધા રાજ્યના વિધાનસભ્યો
લોકો
લોકસભામાં બહુમતી ધરાવતો પક્ષ
સંસદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSRTC Junior Accountant Exam Paper (12-11-2019)
કયું વિટામિન રૂધિર જામી જવામાં મદદ કરે છે ?

વિટામિન-સી
વિટામિન-બી
વિટામિન-કે
વિટામિન-ડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP