કરંટ અફેર્સ મે 2021 (Current Affairs May 2021)
તાજેતરમાં કયા મંત્રાલયે #FOSS4GOV ઈનોવેશન ચેલેન્જની ઘોષણા કરી ?

આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય
પૃથ્વી વિજ્ઞાન મંત્રાલય
ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને IT મંત્રાલય
વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ મે 2021 (Current Affairs May 2021)
કઇ રસી ઉત્પાદક કંપનીએ જણાવ્યું છે કે તેની રસી બાળકોમાં કોરોના સંક્રમણ રોકવા કારગર છે ?

મોડેર્ના
જે એન્ડ જે
ફાઇઝર
સ્પુતનિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ મે 2021 (Current Affairs May 2021)
તાજેતરમાં મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ કયા જિલ્લામાં આવેલા ચેખલા ગામ ખાતે કોવિડ સેન્ટરની મુલાકાત લીધી હતી ?

અમદાવાદ
પોરબંદર
આણંદ
રાજકોટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP