યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
GARV, UDAY અને TARANG ભારત સરકારના કયા મંત્રાલયની પહેલ છે ?

સૂચના પ્રૌદ્યોગિકી મંત્રાલય
ઉર્જા મંત્રાલય
કૃષિ અને કિસાન કલ્યાણ મંત્રાલય
સુરક્ષા મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
માહિતી અધિકાર અધિનિયમ હેઠળ જો તપાસમાં જાહેર માહિતી અધિકારી દોષિત સાબિત થાય તો માહિતી આયોગ વધુમાં વધુ કેટલો દંડ વસુલ કરાવી શકે છે ?

25,000
15,000
50,000
10,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
તાલુકા કક્ષાએ આશરે 100 જેટલી આંગણવાડીનું નેતૃત્વ કોણ પૂરું પાડે છે ?

એ.એન.એમ.
મેડિકલ ઓફિસર
આઈ.સી.ડી.એસ.યોજના સી.ડી.પી.ઓ.
સુપરવાઇઝર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
સબલા સ્કીમના લાભાર્થી કોણ છે ?

એડોલસન્ટ ગર્લ્સ
15 થી 49 વર્ષની બહેનો
સગર્ભા માતાઓ
એડોલસન્ટ બોયઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા શાળાના બાળકોમાં ફૂટબોલની રમતને પ્રોત્સાહન મળે તે હેતુથી કયા મિશનની શરૂઆત કરવામાં આવેલ છે ?

મિશન X
મિશન IX
મિશન XII
મિશન XI

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP