કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં સ્લાઈડ શો દરમિયાન અંતિમ સ્લાઈડ બાદ તરત જ પ્રથમ સ્લાઈડ આવી જાય તેવા શો સેટ કરવા ક્યો વિકલ્પ છે ?

ઇન્સર્ટ
બ્લેન્ક
કન્ટીન્યુ
કાયસ્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
એન્ટર કીને બીજા કયાં નામે ઓળખવામાં આવે છે ?

નેવીગેશન કી
નંબર કી
ફંક્શન કી
રીટર્ન કી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP