કમ્પ્યુટર (Computer)
ISP નું પૂરું નામ જણાવો

ઇન્ડકશન સર્વિસ પ્રોવાઈડર
ઈન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર
ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સર્વિસ પ્રોવાઈડર
ઇન્ટરફેસ સર્વિસ પ્રોડ્યુસર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP