કમ્પ્યુટર (Computer)
તમે માઉસનું સેટિંગ કયાંથી બદલી શકો છો ?

Hardware setting
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
Control Panel > mouse
Setting> mouse

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોઈ એક સંસ્થાના કોમ્પ્યુટરો વચ્ચે માહિતીની આપ-લે માટેનું નેટવર્ક કયું છે ?

પેટ્રોનેટ
ઇન્ટ્રાનેટ
ઇન્ટરનેટ
ઇથરનેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP