કમ્પ્યુટર (Computer)
પાવરફૂલ સ્પેડ શીટ સોફ્ટવેર તરીકે કઈ એપ્લીકેશન જાણીતી છે ?

વર્ડસ્ટાર
QPRO
લોટસ
માઈક્રોસોફ્ટ એક્સેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MODEM નું પૂરું નામ જણાવો

મોડ્યૂલેટ્સ ડિમોડ્યૂલેટ્સ
મોડ્યુલેટર મોડમ
મોડેમ ડિમોડ્યૂલેટર
મોડ્યુલેટર ડિમોડ્યૂલેટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP