બાયોલોજી (Biology)
પૂર્વાવસ્થા-I ના સંદર્ભમાં અસંગત તબક્કો કયો ?

લેપ્ટોટીન
ડિપ્લોટીન
ડાયકાઈનેસીસ
ઈન્ટરકાઈનેસીસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ભ્રૂણ સંવર્ધનનું પ્રયોજન શું છે ?

કોષોમાં જૈવભારનું નિર્માણ
સુષુપ્ત બીજમાં પ્રાંકુરનો વિકાસ
પ્રાંકુરોનું પુર્નજનન
જીવરસનું અલગીકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
રંગસૂત્ર માટે અસત્ય વિધાન જણાવો‌‌.

કોષન કોષકેન્દ્રમાં આવેલ જનીન ધરાવતી સૂક્ષ્મ રચના
દરેક સજીવમાં વારસાગત લક્ષણ માટે જવાબદાર
આપેલ તમામ
ન્યુક્લિઈક ઍસિડનો મુખ્ય ઘટક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી શેમાં વર્ગીકરણનો ઉલ્લેખ થયો છે ?

મનુરચિત ગ્રંથ
યજુર્વેદ
આયુર્વેદ
સુશ્રુતસંહિતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
રંગસૂત્રની સંખ્યા મૂળકોષ કરતા અડધી બનાવતો તબક્કો કયો ?

ભાજનવસ્થા-I
ભાજનોત્તરવસ્થા-I
ભાજનવસ્થા-II
ભાજનોત્તરવસ્થા-II

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નવા કોષો પૂર્વે અસ્તિત્વ ધરાવતા કોષના કોષવિભાજનથી અસ્તિત્વમાં આવે છે. તેવું સૌપ્રથમ કોણે દર્શાવ્યું ?

રૉબર્ટ હૂક
રૉબર્ટ બ્રાઉન
સ્લીડન - શ્વૉન
રુડોલ્ફ વિર્શોવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP