Talati Practice MCQ Part - 5
હાસ્ય સાહિત્ય ક્ષેત્રે નીચેનામાંથી કોણ જાણીતું છે ?

ધીરો
ન્હાનાલાલ
જ્યોતિન્દ્ર દવે
અમૃત ઘાયલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 5
English is such a language....

as could be learnt by practice
as can't be learnt by practice
as can be learnt by practice
as couldn't be learnt by practice

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 5
“હું નૃત્ય શીખું છું." વાક્યને પુનઃપ્રેરક રચનામાં ફેરવો.

શ્રીમતી ઈલાક્ષી ઠાકોર મને નૃત્ય શીખવે છે.
હું નૃત્ય શીખવાડું છું.
મારી મમ્મી શ્રીમતી ઈલાક્ષી ઠાકોર પાસે મને નૃત્ય શીખવાડે છે
મારાથી નૃત્ય શીખવાડાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP