ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
લક્ષદ્વીપ ટાપુઓ ક્યા આવેલા છે ?

બંગાલનો ઉપસાગર
હિંદ મહાસાગર
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
અરબસાગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારતમાં કયા રાજ્યમાં ડેન્સીટી ઓફ પોપ્યુલેશન (Density of population) સૌથી ઓછી છે ?

મેઘાલય
મિઝોરમ
સિક્કિમ
અરુણાચલ પ્રદેશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
સમુદ્રમાં મોજાઓ કેમ ઉભા થાય છે ?

જમીનનાં દબાણને કારણે
ચંદ્રના આકર્ષણના કારણે
જળચર પ્રાણીઓનાં હલન ચલનના કારણે
સમુદ્રનાં પ્રવાહોને કારણે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
અગત્યની સીમા-દોરી (boundary lines) અને સંબંધિત દેશોના જોડકામાંથી કયું જોડકું સાચું નથી ?

મેગીનોટ લાઈન - ફ્રાન્સ અને જર્મની
મેક મોહન લાઈન - ભારત અને ચીન
ડુરાન્ડ લાઈન - પાકિસ્તાન અને ભારત
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP