સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
IEC નું પૂરું નામ...

ઈન્ટરમિટન્ટ એજ્યુકેશન કમિશન
ઈન્ટિગ્રેટેડ એજ્યુકેશન કમિશન
ઈન્ફર્મેશન એજ્યુકેશન એન્ડ કોમ્યુનિકેશન
ઇન્ફોર્મેશન એજ્યુકેશન કાઉન્સેલિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
દેવની મોરી એક સ્થળ છે જ્યાં ___

દેવળના અવશેષો છે
બૌદ્ધ મઠના અવશેષો છે
મસ્જિદના અવશેષો છે
જૈન મંદિરના અવશેષો છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
કોઇ વ્યકિતની ધરપકડ કર્યા પછી તેને વધારામાં વધારે કેટલા સમય પછી મેજીસ્ટ્રેટ આગળ રજૂ કરવો પડે છે ?

48 કલાક
18 કલાક
24 કલાક
28 કલાક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ભારતે એન્ટારર્ટીકા ખંડ ઉપર કયા બે સંશોધન મથક સ્થાપ્યા છે ?

દક્ષિણ ગંગોત્રી અને મૈત્રી
એકપણ નહિં
ગંગોત્રી અને કરૂણા
વિક્રાંત અને વિક્રમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
આધુનિક કવિ કોણ છે?

પુજાલાલ
સીતાંશું યશચંદ્ર
બાલમુકુંદ દવે
મનસુખલાલ ઝવેરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP