ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ન્યુ દિલ્હી સ્થિત શિક્ષણ સંસ્થા 'IGNOU'નું પૂરું નામ જણાવો.

આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
Indira Gandhi's National Open University
Indira Gandhi Nations Open University
Indira Gandhi Nation's Open University

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ICAR નું પુરૂ નામ આપો.

ઈન્ડિયન કાઉન્સીલ ઓફ એગ્રીકલ્ચર રીસર્ચ
ઈન્ટરનેશનલ ચિલ્ડ્રન એકશન એન્ડ રીસર્ચ
ઈન્ટીગ્રેટેડ ચાઈલ્ડ અને રિપ્રોડકટીવ હેલ્થ કેર
ઈન્ડિયન કાઉન્સીલ ઓફ એર રીસર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ESIC નું પુરૂ નામ જણાવો.

Employees State Insurance Council
Employees State Insurance Committee
Employees State Insurance Corporation
Employees State Insurance Co-ordination

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
કોફેપોસા (COFEPOSA) એકટનું પૂરું નામ જણાવો.

Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act.
Conservation of Foreign Exchange and Prohibition for Smuggling Activities Act.
Conservation of Foreign Exchange and Prevention for Smuggling Activities Act.
Conservation for Foreign Exchange and Protection against Smuggling Activities Act

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
'WIPO' નું પૂરું નામ જણાવો.

World Intellectual Press Organisation.
World Investigation Public Organisation
World Intelligence Public Organisation.
World Intellectual Property Organisation.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP