કમ્પ્યુટર (Computer)
IME શું છે ?

ઈન્ટરનેશનલ મેથડસ ઓફ એડિટિંગ
ઈન્ટ્રા કમ્પ્યૂટર મશીન એકિઝકયુશન
ઈનપુટ મેથડ એડિટર
ઈનપુટ મશીન એફિસીઅન્સી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કયો ઓપ્શન આપમેળે જ સામાન્ય ટાઈપિંગ સ્પેલિંગમાં થતી ભૂલો સુધારે છે ?

આટો સામેલ કરો
ઓટો ચેક
ઓટો ઇન્સર્ટ
ઓટો કરેકટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ATM સ્વાઈપ મશીનમાં કયું કી બોર્ડ હોય છે ?

પીનપેડ
આલ્ફાન્યૂમેરિક
ન્યુમેરિક
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં પ્રેઝન્ટેશનને સરળ અને સુંદર બનાવવા માટે નીચેનામાંથી શેનો ઉપયોગ થાય છે ?

આપેલ તમામ
એનિમેશન
મલ્ટીમીડિયા
મુવી ફાઈલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP