કમ્પ્યુટર (Computer)
IME શું છે ?

ઈનપુટ મશીન એફિસીઅન્સી
ઈનપુટ મેથડ એડિટર
ઈન્ટ્રા કમ્પ્યૂટર મશીન એકિઝકયુશન
ઈન્ટરનેશનલ મેથડસ ઓફ એડિટિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 કયા વ્યુમાં ઘણી બધી સ્લાઈડ નાના નાના કદમાં એક સાથે સ્ક્રીન ઉપર જોવા મળે છે ?

આઉટલાઈન
સ્લાઈડ શો
નોટસ પોઈજ
સ્લાઈડ સોર્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
દસ્તાવેજો વગેરે જેવી બાબતોને ફોટો કોપી કરવા માટે નીચેનામાંથી કયા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે ?

પ્રિન્ટર
સ્કેનર
મેગ્નેટિક રીડર
ઓપ્ટિકલ માર્ક રીડર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP