કમ્પ્યુટર (Computer)
IME શું છે ?

ઈનપુટ મેથડસ ઓફ એડીટીંગક
ઇન્ટરનેશનલ મશીન એક્ઝિક્યુશન
ઈનપુટ મેથડ ઓડિટર
ઇન્ટ્રા કોમ્પ્યુટર મશીન એક્ઝિક્યુશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CYBER 205 એ કમ્પ્યૂટરનો ___ પ્રકાર છે.

મેઈન ફ્રેમ
સુપર કમ્પ્યૂટર
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
લાઈટ વેવ ઓપરેટેડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઉચ્ચ કક્ષાના સ્કેનિંગ માટે વપરાતું સ્કેનર કયું છે ?

ફ્લેટ બેટ
હેન્ડ હેલ્ડ
એક પણ નહીં
ડ્રમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ફાઈલ અથવા ફોલ્ડર ડીલીટ કર્યા પછી તે ___ જગ્યાએ જાય છે.

ડેસ્કટોપ
માય કોમ્પ્યુટર
રિસાયકલ બિન
ડોક્યુમેન્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP