કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'વિશ્વ ડાયબિટીસ દિન' અથવા તો 'વિશ્વ મધુપ્રમેહ દિવસ' તરીકે કયો દિવસ ઉજવાય છે ?

14 નવેમ્બર
13 નવેમ્બર
12 નવેમ્બર
15 નવેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
તાજેતરમાં ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં UPSCની તૈયારી માટેના ટ્રેનિંગ સેન્ટરનું ઈ-લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. તેનું નામ જણાવો.

નર્મદામ્
જ્ઞાનપીઠ
પ્રજ્ઞાપીઠમ્
જ્ઞાનકુંજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'ચિલ્લઈ ખુર્દ્દ' અને 'ચિલ્લઈ બચ્ચા' શેના માટે વપરાતા પ્રચલિત શબ્દો છે ?

જમ્મુ કાશ્મીરની રાજ્ય રમતના શબ્દો
જમ્મુ-કાશ્મીરના કલા અને સંસ્કૃતિના શબ્દો
શિયાળુ પાક
જમ્મુ-કાશ્મીરના શિયાળાના સમયગાળાના શબ્દો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP