કરંટ અફેર્સ મે 2023 (Current Affairs May 2023)
પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા બીમા યોજના, પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ બીમા યોજના અને અટલ પેન્શન યોજનાના કેટલા વર્ષ પૂર્ણ થયા ?

12 વર્ષ
8 વર્ષ
9 વર્ષ
5 વર્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ મે 2023 (Current Affairs May 2023)
તાજેતરમાં લોરિયસ સ્પોર્ટ્સમેન ઓફ ધ યર એવોર્ડ કોણે જીત્યો ?

લિયોનેલ મેસી
કિલિયન એમ્બાપ્પે
ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો
નેમાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP