કમ્પ્યુટર (Computer)
LAN ના હાર્ડવેરના ભાગમાં નીચેનામાંથી શેનો સમાવેશ થતો નથી ?

મિડિયા
સ્ટેશન
ટ્રાન્સમિશન
સોફ્ટવેર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 કયા વ્યુમાં ઘણી બધી સ્લાઈડ નાના નાના કદમાં એક સાથે સ્ક્રીન ઉપર જોવા મળે છે ?

સ્લાઈડ સોર્ટર
આઉટલાઈન
નોટસ પોઈજ
સ્લાઈડ શો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
વેબ ચેટિંગમાં કયું સાધન વપરાય છે ?

ડિજિટલ કેમેરા
વિડીયો કેમેરો
માઇક્રોફોન
વેબ કેમેરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP