કમ્પ્યુટર (Computer)
LAN ના હાર્ડવેરના ભાગમાં નીચેનામાંથી શેનો સમાવેશ થતો નથી ?

ટ્રાન્સમિશન
મિડિયા
સોફ્ટવેર
સ્ટેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
પ્રથમ પેઢીના કમ્પ્યૂટરમાં શેનો ઉપયોગ થતો હતો ?

વેક્યૂમ ટ્યુબ
IC
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ટ્રાન્ઝિસ્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરના ભૌતિક સ્વરૂપને શું કહેવામાં આવે છે ?

સોફ્ટવેર
હાર્ડવેર
હયુમેન વેર
ફર્મવેર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP