કરંટ અફેર્સ ફેબ્રુઆરી 2022 (Current Affairs February 2022)
સ્ટેચ્યૂ ઓફ ઈક્વલિટી (સમાનતાની પ્રતિમા) એ કોની મૂર્તિ છે ?

મહાત્મા ગાંધી
શંકરાચાર્ય
સરદાર પટેલ
રામાનુજાચાર્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ફેબ્રુઆરી 2022 (Current Affairs February 2022)
કેન્દ્રીય બજેટ 2022-23માં કુલ કેટલા કરોડનો બજેટ અંદાજ છે ?

રૂ.39,50,101 કરોડ
રૂ.50,44,909 કરોડ
રૂ.61,44,909 કરોડ
રૂ.39,44,909 કરોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ફેબ્રુઆરી 2022 (Current Affairs February 2022)
તાજેતરમાં ગુજરાતના ક્યા જિલ્લામાં આવેલા ખિજડીયા વન્યજીવ અભયારણ્યને રામસર સાઈટનો દરજ્જો મળ્યો ?

બનાસકાંઠા
જામનગર
મહેસાણા
રાજકોટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP