વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
મિસાઈલ, હવાઈ જહાજ વગેરેની ઝડપ માપવા માટે "મેક (Mach)" એકમનો ઉપયોગ થાય છે. તેના સંદર્ભમાં "મેક (Mach-3)" ની ઝડપ શું સૂચવે છે ?

હવાની ગતિથી ત્રણ ગણી ઝડપ
ધ્વનિની ગતિથી ત્રણસો ગણી ઝડપ
હવાની ગતિથી ત્રણસો ગણી ઝડપ
ધ્વનિની ગતિથી ત્રણ ગણી ઝડપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
રોકેટયાન ક્યા સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે ?

ન્યૂટનના ગતિના પ્રથમ નિયમ મુજબ
ન્યૂટનના ગતિના ત્રીજા નિયમ મુજબ
ન્યૂટનના ગતિના બીજા નિયમ મુજબ
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP