કમ્પ્યુટર (Computer)
વેબસાઈટના પ્રથમ પેજને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?

રૂટપેજ
માસ્ટરપેજ
વેબપેજ
હોમપેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Word એ ____ પ્રોગ્રામ છે.

વર્ડ પ્રોસેસિંગ
આમાંથી એક પણ નહી
પ્રેઝેન્ટેશન
સિસ્ટમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP