કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસનો ક્યા પ્રકારના ડિવાઈસમાં સમાવેશ થાય છે ?

સ્કેનિંગ
ગેટિંગ
હિટિંગ
પોઈન્ટિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
URLનું પૂરું નામ જણાવો.

યુનિફોર્મ રિસોર્સ લોકેટર
યુનિફોર્મ રિસર્ચ લોકેટર
યુનિવર્સલ રિસોર્સ લોકેટર
યુનિવર્સલ રિસર્ચ લોકેટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રકારનું કાર્ડ નેટવર્કની ઝડપ અને ક્ષમતા નક્કી કરવા માટેનું ખુબ જ અગત્યનું પરિબળ છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
નેટવર્ક એક્સેસ કાર્ડ
નેટવર્ક ઇન્ટરફેસ કાર્ડ
નેટવર્ક ઇન્ટીગ્રેશન કાર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP