કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Excel માં સેલમાં કયા પ્રકારની માહિતી લખી શકાય છે ?

ફક્ત આંકડાકિય
ફક્ત શાબ્દીક
આંકડાકીય, શાબ્દિક તથા સુત્ર
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસના બટનને બે વખત દબાવીને છોડી દેવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે ?

ક્લિક
ડબલ ક્લિક
રાઈટ ક્લિક
ડ્રેગીંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP