કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Excel માં સેલમાં કયા પ્રકારની માહિતી લખી શકાય છે ?

ફક્ત શાબ્દીક
આંકડાકીય, શાબ્દિક તથા સુત્ર
આપેલ તમામ
ફક્ત આંકડાકિય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઈક્રોસોફટનાં ચીફ એકઝીકયુટીવ ઓફીસર (સી.ઈ.ઓ.) કોણ છે ?

સુંદર પિચાઈ
સત્ય નાદેલા
જેફ બેસોય
બિન્ની બંસલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ટાઈમ શેરિંગ પ્રક્રિયા ની શોધ પહેલા કોમ્પ્યુટરમાં કઈ પ્રક્રિયા વપરાતી હતી ?

Batch processing
Telecommunication
એક પણ નહીં
Remote access

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસનો ક્યા પ્રકારના ડિવાઈસમાં સમાવેશ થાય છે ?

સ્કેનિંગ
ગેટિંગ
પોઈન્ટિંગ
હિટિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP