કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કમ્પ્યુટરની ખાસિયત કઈ છે ?

ચોકસાઈ
આપેલ તમામ
ઝડપ
વિપુલ પ્રમાણમાં સંગ્રહક્ષમતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યુટર પરથી માહિતીને સર્વર પર મોકલવાની પદ્ધતિને શું કહે છે ?

બેકઅપ
ડાઉનલોડ
અપલોડ
રિસ્ટોર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP