કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Excel માં માહિતી ગુજરાતીમાં લખવા માટે કયા ઓપ્શનની જરૂર પડે છે ?

ફોન્ટ સાઇઝ
આમાંથી એક પણ નહિ
ફોન્ટ
ફિલ્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રિન્ટરમાં એક પછી એક અસર પ્રિન્ટ કરીને માહિતી પ્રિન્ટ થાય છે ?

લાઈ
ઈકજેટ
ડોટમેટ્રિકસ
લેઝર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP