કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરને માહિતી તથા સંદેશો શાના ઉપરથી આપવામાં આવે છે ?

પ્રિન્ટર
મોનિટર
સીપીયુ
કી-બોર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ચાલુ કમ્પ્યુટરને રિસ્ટાર્ટ કરવાની ક્રિયાને શું કહેવાય ?

ક્લોનીંગ
બ્લુમિંગ
ગ્રૂમિંગ
રિબુટીંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
PDF શું છે ?

પ્રિવેન્શન ઓફ ડિજીટલ ફાઈલ
પ્રોટેક્ટેડ ડોક્યુમેન્ટસ ફાઇલ
પ્રિવેન્ટેડ ડિજીટલ ફોર્મેટ
પોર્ટેબલ ડોક્યુમેન્ટ ફોર્મેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્યુટર બંધ કરવાની ઈચ્છા હોય ત્યારે કયો વિકલ્પ પસંદ કરવામાં આવે છે ?

સ્વીચ ઓફ કોમ્યુટર
લોગ ઓફ
ટર્ન ઓફ કોમ્યુટર
સ્ટેન્ડ બાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP