કમ્પ્યુટર (Computer)
LAN ના હાર્ડવેરના ભાગમાં નીચેનામાંથી શેનો સમાવેશ થતો નથી ?

સ્ટેશન
સોફ્ટવેર
મિડિયા
ટ્રાન્સમિશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સિસ્ટમ સોફ્ટવેરનું ઉદાહરણ કયું નથી ?

આપેલ તમામ
ટ્રાન્સલેટર
ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ
યુટિલિટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP