કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં શું પહેલેથી જ તૈયાર કરેલી સ્લાઈડનો સમૂહ છે ?

ડિઝાઈન ટેમપ્લેટ
કન્ટેન્ટ ટેમપ્લેટ
બ્લેન્ક ટેબ્લેટ
ટેસ્ટ ટેબ્લેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
PDA નું પૂરું નામ શું છે ?

પર્સનલ ડાયરેકટ આસિસ્ટન્ટ
પર્સનલ ડિજિટલ એકમીનીટેશન
પર્સનલ ડિજિટલ આસિસ્ટન્ટ
પર્સનલ ડાયરેકટ એડમીનીસ્ટ્રેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
USB નું પૂરું નામ જણાવો.

યુનિટેડ સ્ટેટ બિઝનેસ
એકપણ નહિ
યુનિક સિસ્ટમ બસ
યુનિવર્સલ સીરીયલ બસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું ન હોય તો કોમ્પ્યુટર ચાલુ થઈ શકે નહિ ?

લોડર
કમ્પાઈલર
એસેમ્બલર
ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઈકોસોફ્ટ સ્થાપકનું નામ જણાવો.

લેરી પેજ
વોરન બફેટ
બિલ ગેટ્સ
નારાયણ મૂર્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP