કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં સ્લાઈડ શો દરમિયાન અંતિમ સ્લાઈડ બાદ તરત જ પ્રથમ સ્લાઈડ આવી જાય તેવા શો સેટ કરવા ક્યો વિકલ્પ છે ?

કન્ટીન્યુ
કાયસ્ક
બ્લેન્ક
ઇન્સર્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
URLનું પૂરું નામ જણાવો.

યુનિફોર્મ રિસર્ચ લોકેટર
યુનિફોર્મ રિસોર્સ લોકેટર
યુનિવર્સલ રિસોર્સ લોકેટર
યુનિવર્સલ રિસર્ચ લોકેટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટર ક્ષેત્રે આગવું પ્રદાન કોનું ?

સ્વામીનાથન
અબ્દુલ કલામ
બિલ લિન્ટન
બિલ ગેઈટ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP