કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં કયા વિકલ્પની મદદથી પહેલેથી બનાવેલ પ્રેઝન્ટેશનનો ઉપયોગ કરી શકાય છે ?

ઓટો કન્ટેન્ટ વિઝાર્ડ
ટેબ્લેટ
બ્લેન્ક પ્રેઝન્ટેશન
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ATM સ્વાઈપ મશીનમાં કયું કી બોર્ડ હોય છે ?

ન્યુમેરિક
એક પણ નહીં
પીનપેડ
આલ્ફાન્યૂમેરિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્ક આમાંથી કઇ વિશેષતા ધરાવે છે ?

રિસોર્સ શેરીંગ
કિંમતમાં ફાયદા
વિશ્વસનીયતા
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
પાવર પોઈન્ટમાં ચાર્ટની સુવિધા કયા મેનુમાં હોય છે ?

ફોર્મેટ
ઇન્સર્ટ
ફાઈલ
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP