કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં કયા વિકલ્પની મદદથી પહેલેથી બનાવેલ પ્રેઝન્ટેશનનો ઉપયોગ કરી શકાય છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
ઓટો કન્ટેન્ટ વિઝાર્ડ
ટેબ્લેટ
બ્લેન્ક પ્રેઝન્ટેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CRT નું આખું નામ શું છે ?

કેથોડ રાઈટ ટયૂબ
કેથોડ રોમ ટ્યૂબ
કેથોડ રે ટયૂબ
કેથોડ રેમ ટયૂબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રિન્ટરમાં ટોનરનો ઉપયોગ થાય ?

થર્મલ પ્રિન્ટર
ડોટ મેટ્રીકસ પ્રિન્ટર
લેઝર પ્રિન્ટર
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સ્પીચ ઇનપુટ નો સિદ્ધાંત કયો છે ?

વોઈસ રેકોગ્નાઈઝેશન
ડેટા રેકોગ્નાઈઝેશન
ઇનપુટ રેકોગ્નાઈઝેશન
સાઉન્ડ ઇનપુટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઉચ્ચ કક્ષાના સ્કેનિંગ માટે વપરાતું સ્કેનર કયું છે ?

હેન્ડ હેલ્ડ
ડ્રમ
ફ્લેટ બેટ
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP