કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં સ્લાઈડ શો દરમિયાન અંતિમ સ્લાઈડ બાદ તરત જ પ્રથમ સ્લાઈડ આવી જાય તેવા શો સેટ કરવા ક્યો વિકલ્પ છે ?

ઇન્સર્ટ
બ્લેન્ક
કાયસ્ક
કન્ટીન્યુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
"પર્સનલ કમ્પ્યૂટર" માં કયા ભાગો (Componetns) આવેલ છે ?

પ્રોસેસર
મેમરી, સ્ટોરેજ
ઈનપુટ—આઉટપુટ કોમ્પોનન્ટ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP