કમ્પ્યુટર (Computer)
ઉચ્ચ કક્ષાના સ્કેનિંગ માટે વપરાતું સ્કેનર કયું છે ?

ડ્રમ
ફ્લેટ બેટ
હેન્ડ હેલ્ડ
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રિન્ટરમાં ટોનરનો ઉપયોગ થાય ?

ડોટ મેટ્રીકસ પ્રિન્ટર
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
લેઝર પ્રિન્ટર
થર્મલ પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP