કમ્પ્યુટર (Computer)
SMPS નું પૂરું નામ જણાવો.

Sitch Mode Power Supply
Simple Mode Power Supply
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
Switched Mode Power Supply

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
એન્ટર કીને બીજા કયાં નામે ઓળખવામાં આવે છે ?

નંબર કી
ફંક્શન કી
રીટર્ન કી
નેવીગેશન કી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
''વિશ્વ કમ્પ્યૂટર સાક્ષરતા દિવસ" કયારે મનાવવામાં આવે છે ?

3 ડિસેમ્બર
4 ડિસેમ્બર
1 ડિસેમ્બર
2 ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP