કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રિન્ટરમાં એક પછી એક અસર પ્રિન્ટ કરીને માહિતી પ્રિન્ટ થાય છે ?

લાઈ
ડોટમેટ્રિકસ
લેઝર
ઈકજેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્ક આમાંથી કઇ વિશેષતા ધરાવે છે ?

રિસોર્સ શેરીંગ
આપેલ તમામ
વિશ્વસનીયતા
કિંમતમાં ફાયદા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઈક્રોસોફટનાં ચીફ એકઝીકયુટીવ ઓફીસર (સી.ઈ.ઓ.) કોણ છે ?

બિન્ની બંસલ
સત્ય નાદેલા
જેફ બેસોય
સુંદર પિચાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP