કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રિન્ટરમાં ટોનરનો ઉપયોગ થાય ?

ડોટ મેટ્રીકસ પ્રિન્ટર
થર્મલ પ્રિન્ટર
લેઝર પ્રિન્ટર
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કોમ્પ્યુટરમાં સ્કેનર દ્વારા સ્કેન કરવા માટે કઈ ટેકનોલોજી વપરાય છે ?

ફોટાના કિરણો
ફોટો મલ્ટસપ્લાયર ટ્યૂબ
ફોટોકાઈ નેસીસ ટયૂબ
ફોટો સિન્થેસીસ ડીવાઇસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP