કમ્પ્યુટર (Computer)
વિન્ડોઝમાંથી ડોસના કમાન્ડ ચલાવવા માટે સ્ટાર્ટ મેનુમાં કયા ઓશનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

કંટ્રોલ
રન
સિસ્ટમ
વર્ડપેડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઇક્રોસોફ્ટના સ્થાપક નું નામ જણાવો ?

પીટર
બીલ ગેસ્ટ
લેરી પેજ
આપેલ એક પણ નહી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP