કમ્પ્યુટર (Computer)
ઘણી વ્યકિતઓ પોતાના શોખ અને રસના વિષયો અંગે વિચારો વ્યકત કરવા માટે વ્યકિતગત વેબસાઈટસ ધરાવતા હોય છે તે કયા નામથી જાણીતું છે ?

વેબ બ્લોગ્સ
પર્સનલ વેબ હોસ્ટીંગ
આર્ટીકલ્સ
પર્સનલ ઈન્ફર્મેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્યુટર બંધ કરવાની ઈચ્છા હોય ત્યારે કયો વિકલ્પ પસંદ કરવામાં આવે છે ?

ટર્ન ઓફ કોમ્યુટર
સ્વીચ ઓફ કોમ્યુટર
સ્ટેન્ડ બાય
લોગ ઓફ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરમાં કામગીરી દરમિયાન માઉસ વડે શબ્દને કેવીરીતે સિલેક્ટ કરી શકાય છે ?

એક ક્લિક કરીને
ડ્રેગ ઇમેજ આઉટસાઇડ
બે ક્લિક કરીને
Ctrl + ક્લિક કરીને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP