કમ્પ્યુટર (Computer)
પાવરફૂલ સ્પેડ શીટ સોફ્ટવેર તરીકે કઈ એપ્લીકેશન જાણીતી છે ?

વર્ડસ્ટાર
લોટસ
QPRO
માઈક્રોસોફ્ટ એક્સેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP