કમ્પ્યુટર (Computer)
'M.S.Outlook'........

મોટેભાગે ઇમેલ માટે વપરાતી એપ્લિકેશન છે
એક હાર્ડવેર છે
એક જાતનો સ્પ્રેડશીટ સોફ્ટવેર છે
એન્ટીવાયરલ સોફ્ટવેર છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ડિસ્ક/કોમ્પ્યુટરને ફોર્મેટ કરવાથી ___

બધી નકામી માહિતી ભૂંસાઈ જાય છે
બધી માહિતી ભૂંસાઈ જાય છે
બધી માહિતીની નકલ થઈ જાય છે
નકામી માહિતીની નકલ થાય છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્કથી જોડાયેલ બધા કપ્યુટરને શું કહેવામાં આવે છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
વર્ક સ્ટેશન
વર્કીગ સ્ટેશન
વર્કીગ નેટવર્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરમાં કામગીરી દરમિયાન માઉસ વડે શબ્દને કેવીરીતે સિલેક્ટ કરી શકાય છે ?

બે ક્લિક કરીને
ડ્રેગ ઇમેજ આઉટસાઇડ
એક ક્લિક કરીને
Ctrl + ક્લિક કરીને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં ગ્રાફીક ઈમેજને ડિજિટલ સ્વરૂપે રૂપાંતરીત કરવા માટે વપરાતા ઈલેકટ્રોનીક સાધનને ___ કહે છે.

પ્રિન્ટર
ઈમેજ સેટર
સ્કેનર
ટાઈપ રાઈટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP