કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2021 (Current Affairs August 2021)
NCRB સંદર્ભે નીચેના પૈકી કયા વિધાન સાચા છે ?

તેની સ્થાપના વર્ષ 1986માં કરવામાં આવી હતી.
તે ગૃહમંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરે છે.
આપેલ તમામ
તેનું પૂરું નામ 'National Crime Records Bureau' છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2021 (Current Affairs August 2021)
વન રક્ષકોને સેટેલાઈટ ફોનથી સજ્જ કરનારું ભારતનું પ્રથમ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ક્યું બન્યું ?

ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન
કાઝીરંગા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન
રણથંભોર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન
સુંદરવન રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP