ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ભારતમાં એક રૂપિયાની નોટ ઉપર નીચેનામાંથી કોની સહી હોય છે ?

રિઝર્વ બેંકના ડે.ગવર્નરની
નાણામંત્રી
રિઝર્વ બેંકના ગવર્નરની
નાણાં સચિવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
પ્રોફેસર અમર્ત્ય સેન કયા ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા છે ?

જૈવ રસાયણશાસ્ત્ર
ભૂસ્તરશાસ્ત્ર
અર્થશાસ્ત્ર
ઇલેક્ટ્રોનિક્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
આવકવેરા ખાતા દ્વારા શરૂ કરેલ TRACESનું પૂરું નામ શું છે ?

Tax rate computer axcess system
TDS reconciliation analysis and correction enabling system
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
TDS Record analysis and correction enabling system

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP