કમ્પ્યુટર (Computer)
Notpad કયા પ્રકારનું સોફ્ટવેર છે ?

પ્રસ્તુતિ
યુટીલીટી
આમાંથી એક પણ નહીં
સિસ્ટમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP