કમ્પ્યુટર (Computer)
Notpad કયા પ્રકારનું સોફ્ટવેર છે ?

આમાંથી એક પણ નહીં
પ્રસ્તુતિ
સિસ્ટમ
યુટીલીટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઈનપુટ ડિવાઈસ તરીકે કોનો સમાવેશ કરી શકાય ?

પ્રિન્ટર
ટ્રેક બોલ
મોનિટર
પ્રોજેકટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP