PSI Prelim Exam Paper (06-03-2022)
P, Q, R, S અને T તે દિલ્હી, લખનઉ, ચંડીગઢ, મેરઠ અને કાનપુરનાં વિદ્યાર્થી છે. તેમણે વિભિન્ન વિષયો ગણિત, અંગ્રેજી, હિન્દી, વિજ્ઞાન અને ભૂગોળમાં ટોપ કર્યું.
(1) જે વિદ્યાર્થીએ હિન્દીમાં ટોપ કર્યું તે દિલ્હીનો નથી.
(2) કાનપુરનાં વિદ્યાર્થીએ ગણિતમાં ટોપ કર્યું.
(3) Q મેરઠ થી આવ્યો છે અને S દિલ્હી થી.
(4) ચંડીગઢના વિદ્યાર્થીએ વિજ્ઞાનમાં ટોપ કર્યું નથી.
(5) P એ વિજ્ઞાનમાં ટોપ કર્યું અને T એ ભૂગોળમાં ટોપ કર્યું.
R કયા શહેરનો છે ?

ચંડીગઢ
આમાંથી કોઈ નહીં
લખનઉ
દિલ્હી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

PSI Prelim Exam Paper (06-03-2022)
નિમ્ન સંગઠનોને તેમના મુખ્યાલય સાથે જોડો.
(1) ટ્વિટર
(2) ફ્લિપકાર્ટ
(3) ઍમૅઝોન
(4) ઓયો રૂમ્સ
(a) સિઍટલ
(b) સાનફ્રાન્સિસકો
(c) બેંગ્લુરૂ
(d) ગુરૂગ્રામ

1a, 2b, 3d, 4c
1a, 2b, 3c, 4d
1b, 2a, 3d, 4c
1b, 2c, 3a, 4d

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

PSI Prelim Exam Paper (06-03-2022)
નિમ્નમાંથી ઈલન માસ્ક બાબત કયું વિધાન સાચું છે ?
(1) તેમનો જન્મ દક્ષિણ આફ્રિકામાં થયો હતો.
(2) ટેસ્લાના CEO છે.
(3) યુએસએનું નાગરિકતા ધરાવે છે.
(4) સપ્ટેમ્બર 2021 માં ભારતની મુલાકાત લીધી હતી.

ફક્ત 2, 3 અને 4
ફક્ત 1, 2 અને 4
ફક્ત 1, 2 અને 3
ફક્ત 2 અને 4

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

PSI Prelim Exam Paper (06-03-2022)
“The Guide” પુસ્તક કોણે લખ્યું ?

જુમ્પા લહિરી
વિક્રમ શેઠ
સલમાન રશદી
આર કે નારાયણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

PSI Prelim Exam Paper (06-03-2022)
પુસ્તક 'Annihilation of Caste' ના લેખક કોણ હતા ?

બી આર આંબેડકર
એમ કે ગાંધી
વલ્લભભાઈ પટેલ
જે એલ નહેરૂ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP