કમ્પ્યુટર (Computer)
PDA નું પૂરું નામ શું છે ?

પર્સનલ ડાયરેકટ આસિસ્ટન્ટ
પર્સનલ ડિજિટલ એકમીનીટેશન
પર્સનલ ડાયરેકટ એડમીનીસ્ટ્રેશન
પર્સનલ ડિજિટલ આસિસ્ટન્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
BMP નું પૂરું નામ શું છે ?

બીટ મેપ પેપર
બીટ મેપ પિક્ચર
બીટ મેપ પ્રોટોકોલ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્ક આમાંથી કઇ વિશેષતા ધરાવે છે ?

કિંમતમાં ફાયદા
રિસોર્સ શેરીંગ
વિશ્વસનીયતા
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP