કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
નેશનલ કાઉન્સિલ ફોર ટ્રાન્સજેન્ડર પર્સન્સના અધ્યક્ષ કોણ હોય છે ?

રાષ્ટ્રપતિ નક્કી કરે તે
સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા પ્રધાન
નીતિ આયોગના સભ્ય
રાષ્ટ્રપતિ માનવાધિકાર આયોગના અધ્યક્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'આત્મનિર્ભર ભારત 3.0' પેકેજ અંતર્ગત ભારતમાં ગ્રામીણ ક્ષેત્રે નવી રોજગારીના સર્જન માટે વધારાના કેટલા રૂપિયાનો ખર્ચ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે ?

10,000 કરોડ
20,000 કરોડ
30,000 કરોડ
40,000 કરોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'ઝટપટ પ્રોસેસિંગ' પહેલ કયા વિભાગ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી ?

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિભાગ
નીતિ આયોગ
GST કાઉન્સિલ
આવકવેરા વિભાગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP