કમ્પ્યુટર (Computer)
RAM નો સમાવેશ કયા પ્રકારની મેમરી તરીકે થાય છે ?

સેકન્ડરી મેમરી
બાહ્ય મેમરી
પ્રાઈમરી મેમરી
આમાંથી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસનું બટન દબાવી રાખી ખસેડવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે ?

ડ્રેગિંગ
પિનીન્ગ
ડ્રોપિંગ
પોઈન્ટિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ફિંગરપ્રીન્ટ સ્કેનિંગ ઉપરાંત, નીચેના પૈકી કયું વ્યકિતની બાયોમેટ્રીક ઓળખ માટે વાપરી શકાય ?
(1) આઈરીસ સ્કેનીંગ
(2) રેટીનલ સ્કેનીંગ
(3) અવાજની ઓળખ

ફક્ત 1 અને 2
ફક્ત 2 અને 3
ફક્ત 1
1, 2 અને 3

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
વિન્ડોઝમાંથી ડોસના કમાન્ડ ચલાવવા માટે સ્ટાર્ટમેનુમાં કયા ઓપ્શનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

રન
કંટોલ
સિસ્ટમ
વર્ડપેડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP