કમ્પ્યુટર (Computer)
RAM નો સમાવેશ કયા પ્રકારની મેમરી તરીકે થાય છે ?

બાહ્ય મેમરી
સેકન્ડરી મેમરી
પ્રાઈમરી મેમરી
આમાંથી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઈકોસોફ્ટ સ્થાપકનું નામ જણાવો.

બિલ ગેટ્સ
નારાયણ મૂર્તિ
વોરન બફેટ
લેરી પેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
હાર્ડ ડિસ્કમાં અવ્યવસ્થિત ડેટાને યોગ્ય રીતે ગોઠવવા નીચેનામાંથી શેનો ઉપયોગ થાય છે ?

ડીફ્રેગમેન્ટ
બેકઅપ
સોટિંગ
રિસ્ટોર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં માઉસના બટનને દબાવીને ખસેડવાની ક્રિયાને શું કહે છે ?

પોઈન્ટિંગ
ડ્રેગિંગ
ડબલ ક્લિક
ક્લિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP