બાયોલોજી (Biology)
જળોમાં શ્વસનરંજક હિમોગ્લોબીન ક્યાં આવેલું હોય છે ?

શ્વેતકણ
ત્રાકકણ
રુધિરરસ
રક્તકણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લીલમાં કોષદીવાલ કયાં દ્રવ્યોની બનેલ છે ?

કૅલ્શિયમ કાર્બોનેટ
મેનોસ અને ગેલેક્ટન્સ
આપેલ તમામ
સેલ્યુલોઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ફયુમિગેશન પદ્ધતિ કોની સામે રક્ષણ પૂરું પાડતી પ્રક્રિયા છે ?

લીલ, કીટક, ભેજ
લીલ, ફૂગ, સુકારો
ફુગ, કીટક, ભેજ
ફૂગ, લીલ, ભેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP