કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2021 (Current Affairs November 2021)
તાજેતરમાં ભારતે ક્યા દેશ સાથે SITMEX સમુદ્રી અભ્યાસનું આયોજન કર્યું હતું ?

આપેલ બંને
થાઇલેંડ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
સિંગાપુર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2021 (Current Affairs November 2021)
તાજેતરમાં ક્યા દેશે ઊંચાઈ પર જોખમોની તપાસ કરવા માટે ડિઝાઈન કરવામાં આવેલ ઈન્ફેલેટેબલ મિસાઈલ ડિટેકશન સિસ્ટમનું પરિક્ષણ કર્યુ ?

ઈઝરાયેલ
ચીન
ફ્રાન્સ
રશિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2021 (Current Affairs November 2021)
નીચેના પૈકી કયું/ક્યાં વિધાન/વિધાનો સાચું/સાચાં છે તે જણાવો.

ઓક્સફોર્ડ ડિક્ષનરીએ વર્ડ ઓફ ધ યર 2020 તરીકે લોકડાઉન શબ્દ ઘોષિત કર્યો હતો.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
આપેલ બંને
ઓક્સફોર્ડ ડિક્ષનરીએ વર્ડ ઓફ ધ યર 2021 તરીકે વેક્સ(Vax) શબ્દ ઘોષિત કર્યો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP