સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
VRS શું છે ?

આમાંનું કશું નહીં
વિડિયો રેકોર્ડિંગ સીસ્ટમ
વોલન્ટરી રિટાયરમેન્ટ સ્કીમ
વેલ્યુ રજિસ્ટ્રેશન સ્કીમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ગુજરાતી મૂળની પ્રથમ મહિલા અવકાશ યાત્રીનું નામ જણાવો.

ગીત શેઠી
કલ્પના ચાવલા
લજ્જા ગોસ્વામી
સુનિતા વિલિયમ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
સંબલપુર એલિફન્ટ રીઝવૅ કયા રાજ્યમાં આવેલું છે ?

મધ્ય પ્રદેશ
ઓડિશા
રાજસ્થાન
ઉત્તર પ્રદેશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેનામાંથી કયા સ્થળે પંચાયતન મંદિર આવેલા છે ?
૧. ખેડાવાડા, સાબરકાંઠા
૨. આસોડા, મહેસાણા
૩. દાવડ, મહેસાણા

માત્ર ૧,૨
માત્ર ૧,૩
૧,૨,૩
માત્ર ૨,૩

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ભારતના પૂર્વોત્તર ભાગમાં કયા પ્રકારના જંગલો જોવા મળે છે ?

મોન્ટેન પેટા ઉષ્ણકટિબંધીય જંગલ
સૂકા ઉષ્ણકટિબંધીય જંગલ
આલ્પાઈન જંગલ
ભેજવાળા ઉષ્ણકટિબંધીય જંગલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
મોરારજીભાઈ દેસાઈનું સમાધિ સ્થળ કયા નામે ઓળખાય છે ?

રાજઘાટ
શક્તિસ્થલ
શાંતિવન
અભયઘાટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP