કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2023 (Current Affairs August 2023)
તાજેતરમાં ક્યા મંત્રાલયે ડિજિટલ ક્રોપ સર્વે (DCS) લૉન્ચ કર્યો ?

ગૃહ મંત્રાલય
કૃષિ મંત્રાલય
પૃથ્વી વિજ્ઞાન મંત્રાલય
વિજ્ઞાન અને ટેક. મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP