સંસ્થા (Organization)
WTO હેઠળ કાપડ અને વસ્ત્ર ઉદ્યોગના વેપાર અંગેના કરારો કે જેમાં બિન જકાત અવરોધો નાબૂદ થશે તેનો અમલ ક્યારથી કરવામાં આવ્યો ?

જાન્યુઆરી 1, 1998
જાન્યુઆરી 1, 2010
જાન્યુઆરી 1, 1996
જાન્યુઆરી 1, 2005

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંસ્થા (Organization)
WTOનો કરાર ક્યારથી અમલમાં આવ્યો ?

જાન્યુઆરી 1, 1996
જાન્યુઆરી 1, 1995
જાન્યુઆરી 1, 1998
જાન્યુઆરી 1, 1994

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંસ્થા (Organization)
સંયુક્ત રાષ્ટ્રોની સામાન્ય સભા દર વર્ષે સામાન્ય રીતે કેટલી વાર મળે છે ?

એક વાર
પાંચ વાર
દર માસે
બે વાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંસ્થા (Organization)
ઓર્ગેનાઈઝેશન ફોર ઈકોનોમિક કો-ઓપરેશન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ (OECD)નું વડુમથક ક્યા આવેલું છે ?

જીનિવા
પેરિસ
ન્યૂયોર્ક
લંડન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંસ્થા (Organization)
આંતરરાષ્ટ્રીય સહકારી સંઘનું વડું મથક ક્યાં આવેલું છે ?

ટોરન્ટો
લન્ડન
ન્યુ દિલ્હી
જીનીવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંસ્થા (Organization)
WHO શું છે ?

વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન
વર્લ્ડ હાર્ટસર્જરી ઓર્ગેનાઇઝેશન
વર્લ્ડ હાઉસિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન
વર્લ્ડ હોમ ઓફિસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP