ઇન્ડિયન પીનલ કોડ 1860 (Indian Penal Code 1860)
ખાદ્ય પદાર્થોમાં ભેળસેળ કેવા પ્રકારનો ગુનો છે ?

રાજકીય
વ્યક્તિગત
સામાજિક
જાહેર સ્વાસ્થ્ય વિરુદ્ધનો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP