ઇન્ડિયન પીનલ કોડ 1860 (Indian Penal Code 1860)
CRPC ની કલમ 186 મુજબ જ્યારે તપાસ અથવા ઈન્સાફી કાર્યવાહી કયા જિલ્લામાં કરવી તે શંકાસ્પદ હોય ત્યારે તે બાબતે કોણ નિર્ણય કરશે ?

તાલુકા કોર્ટ
ડિસ્ટ્રીક કોર્ટ
હાઇકોર્ટ
સુપ્રીમકોર્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ઇન્ડિયન પીનલ કોડ 1860 (Indian Penal Code 1860)
ભારતીય ફોજદારી ધારાના ક્યાં પ્રકરણમાં રાજ્ય વિરુદ્ધના ગુના વિશે જોગવાઇઓ કરવામાં આવી છે ?

પ્રકરણ 6
પ્રકરણ 4
પ્રકરણ 2
પ્રકરણ 8

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP